Ureditev območja treh križišč na DC R2-449 in R2-443 v naselju Lenart

PROJEKT:

Ureditev območja treh križišč na DC R2-449 in R2-443 v naselju Lenart

NAROČNIK – INVESTITOR

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana

Sofinancer: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

LETO: 2018

OPIS

Obstoječa voziščna konstrukcija na državnih cestah je bila v celoti odstranjena, izvedena je bila zamenjava obstoječe mešane fekalne in meteorne kanalizacije z novimi cevmi in jaški, zaščita ostalih obstoječih komunalnih vodov in zgrajena nova voziščna konstrukcija s pripadajočo prometno opremo. Kolesarske steze in hodniki za pešce v centru mesta so bili tlakovani s kamnitim tlakom iz porfirja sive in rdeče barve v skupni površini cca 3000 m2. Izvedena je bila tudi nova javna razsvetljava, za katero so bili uporabljeni kandelabri in svetilke, ki po svoji obliki spadajo v urbano okolje mestnega trga.
Z izvedenimi deli je mestno središče Lenarta dobilo urejen videz, z izgradnjo treh krožišč pa je na najbolj prometno obremenjenih točkah v mestu omogočena večja pretočnost in varnost prometa motornih vozil, kolesarjev in pešcev.