Ureditev območja avtobusnega postajališča »Zgornja Korena« in 3-krakega križišča DC R3-745 in LC 081171 Korena – Vurberk

PROJEKT:

Ureditev območja avtobusnega postajališča »Zgornja Korena« in 3-krakega križišča DC R3-745 in LC 081171 Korena – Vurberk

INVESTITOR – NAROČNIK:

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana

Sofinancer: Občina Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Sp. Duplek

LETO: 2021

OPIS

Cilj projekta je bil prometno varno urediti trikrako križišče, tako da je omogočeno varno ustavljanje avtobusov. Skupaj z ureditvijo avtobusnih postajališč je bilo potrebno zagotoviti varne povezave za pešce do LC 081171. V območju obdelave je večje število individualnih priključkov, ki jih je bilo potrebno smisleno preurediti.
Zamenjana je bila posteljica, izveden tampon in položen asfalt. Širina nove ceste je 6 m z obojestranskim pločnikom. V celotni dolžini ceste je izvedeno novo odvodnjavanje ter javna razsvetljava, zgrajeni pa sta tudi dve avtobusni postajališči.