Ureditev krožnega križišča na obstoječem križišču med R2-449/0315 Lenart - Gornja Radgona in R3-747/4120 Lenart - Sv. Trojica

PROJEKT:

Ureditev krožnega križišča na obstoječem križišču med R2-449/0315 Lenart - Gornja Radgona in R3-747/4120 Lenart - Sv. Trojica

NAROČNIK – INVESTITOR:

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana

LETO: 2020

OPIS

Direkcija RS za infrastrukturo se je na podlagi dogovora z občino Lenart odločila, da se na državni cesti R2-449, odsek 1543 (priključek Lenart), prepove tranzitni promet težkih tovornih vozil (tovorna. vozila nad 7,5 ton največje dovoljene mase) skozi samo
središče naselja Lenart. Prepoved je stopila v veljavo s koncem marca 2017.
Promet težkih tovornih vozil, ki so namenjena proti G. Radgoni (ali Tratam ali v Industrijsko cono Lenart) se preusmeri tako, da avtocesto zapustijo na priključku Sv. Trojica, nadaljujejo pot po državni cesti R2-433, nato pred naseljem Radehova zavijejo desno na cesto Radehova-Sp. Porčič (zgrajeni del vzhodne obvoznice), s te ceste pa levo na državno cesto R3-747, peljejo mimo industrijske cone ter se priključijo nazaj na R2-449, desno v smeri G. Radgone oz. levo v smeri Trate. Enak obvoz velja za obratno smer. Obvoz za težka tovorna vozila je označen s prometno signalizacijo.
Z ukrepom se je središče Lenarta razbremenilo težkega tovornega prometa, na območju najgosteje poseljenega dela naselja Lenart pa se bodo s tem zmanjšale emisije hrupa in izpušnih plinov ter izboljšale prometno varnostne razmere še posebej za ranljive udeležence v prometu.