IZGRADNJA KOLESARSKE POTI RUŠE - MARIBOR

PROJEKT:
IZGRADNJA KOLESARSKE POTI RUŠE - MARIBOR
 
NAROČNIK – INVESTITOR:
Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
Sofinancer: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše
 
LETO: 2019

OPIS

Skozi občino Ruše in naprej proti Mariboru poteka državna kolesarska povezava z nazivom Obdravska kolesarska pot. Predstavlja del mednarodne kolesarske povezave med tremi državami: Italijo, Avstrijo in Slovenijo. Ob zaključku projekta bi naj potekala neprekinjeno od izvira Drave na Toblaškem polju/Dobbiaco do Maribora, dolgoročno do Ptuja oziroma do hrvaške meje in naprej
Izgrajena kolesarska pot poteka v večjem delu po ravnini ob južnem robu železniške proge Maribor – Dravograd. Na njej je možno doseči večji potovalni kolesarski standard, ter s tem nadomestiti prevoz na krajše razdalje namesto vožnje z avtomobili. Pričakuje se, da bo kombinacija kolesarskih voženj z javnim potniškim in železniškim prometom v bodočnosti postala pomembna pri dnevnem prevozu iz predmestnih in primestnih predelov MO Maribor in občine Ruše. Južna stran železniške proge je bila izbrana, ker je na tej strani več poseljenih območij. Izgrajenih je bilo tudi več premostitvenih objektov
Skupna dolžina odseka kolesarske povezave med Rušami in Mariborom znaša ca 11,3 km, ki se razdeli na naslednje pododseke znotraj območja Občine Ruše v dolžini 6,072 km.