SPAR Lenart

SPAR Radenci

Vila park Lenart

IZDELAVA HLADNE RECIKLAŽE Z UPORABO CEMENTA IN PENJENEGA BITUMNA

GRADNJA KOLESARSKE POTI RUŠE - MARIBOR

UREDITEV OBMOČJA TREH KRIŽIŠČ NA DC R2-449 IN R2-443 V NASELJU LENART

Izgradnja infrastrukture v okviru operacije odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Lenart

Nova cesta proletarskih brigad

Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas

Cesta Hrastovec

Projekti v izgradnji

 1. Občina Lenart - Izgradnja infrastrukture v okviru operacije odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Lenart
 2. Občina Lenart - Sanacija LC 203 161, Hrastovec - Zg. Duplek ID 1170371
 3. Mestna občina Maribor - Odvajanje in čiščenje voda v porečju reke Drave na območju MO Maribor
 4. Občina Duplek - IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE
 5. Občina Hoče - Slivnica - IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT ODVAJANJE IN ČIŠČENJE V POREČJU DRAVE OBČINA HOČE-SLIVNICA
 6. RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKE GORICE d.o.o. - Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas
 7. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici - Rekonstrukcija JP 888-091 Čakova - Blaguš (Vok)
 8. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici - Investicijsko vzdrževanje občinskih cest v letu 2021
 9. Občina Lovrenc na Pohorju - REKONSTRUKCIJA MOSTU ČEZ RADOLJNO PRI FAKU
 10. Občina Lovrenc na Pohorju - REKONSTRUKCIJA JP CVETLIČNA ULICA
 11. Občina Duplek - Rekonstrukcija LC 081130 Dvorjane – Vurberk – Čreta - Farošak, z dograditvijo enostranskega pločnika od km 1+275 do km 2+000« - I. faza od P01 do P12
 12. Občina Kungota - Asfaltiranje občinskih cest 2021
 13. Občina Pesnica - Rekonstrukcija LC Vosek - Jarenina - Šentilj - IV. faza
 14. Občina Šentilj - OBNOVA OBSTOJEČIH GRAMOZIRANIH POTI - SKLOP 1 (JP 893741 KUREČIČ - KAVČIČ)
 15. Občina Šentilj - OBNOVA OBSTOJEČIH GRAMOZIRANIH POTI - SKLOP 2 (JP 892231 ŠMIRMAUL - DAMIŠ)
 16. Občina Šentilj - SANACIJA JAVNIH POTI V OBČINI ŠENTILJ 2021
 17. RS MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO (sofinancer Mestna občina Maribor) - Nova cesta Proletarskih brigad - Limbuška 1. etapa - gradbena dela